HeaderDeGatenman.jpg

A.
De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroef-koppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
B.
Het boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koel-water of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.
C.
Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording.
D.
Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de opdrachtgever.
E.
De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie bij de produktie optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
F.
De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
G.
Opruimen van boorkernen op de verdieping met lift in de container van opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is wordt het verzameld bij de trap. Boorkernen in kruipruimten opruimen op regiebasis als stelwerk. Boorkernen zwaarder dan 25 kg worden opgeruimd op basis van stelwerk.
H.
Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlokatie niet in verhouding staan tot de produktie, dan wel als de haalbare produktie ernstig wordt vertraagd worden afhankelijk van de werkzaamheden de uur- tarieven berekend.
I.
De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij projecten die meerdere weken duren, zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is het boorbedrijf gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.
J.
Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 120 km van onze vestiging. Voor werkzaamheden buiten dit gebied is de meerprijs op aanvraag.
K.
Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen.
L.
Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

DSC02425

Neem contact op
Bel, mail of stuur een appje!
0646104030 //
info@degatenman.nl